Advanced Timetabling Solutions
English
ATS4 O nas ATS4 ATS4 ATS4 Badania ATS4 Sklep ATS4 Download ATS4 Wydarzenia
Strona główna Mapa Kontakt

Funkcjonalność Systemu ATS4

Przypadek 1: Filip Obieżyświat

Filip jest studentem, który do ostatniego dnia wakacji odbywał fascynującą podróż po Afryce. Wraca w nocy i chce sprawdzić jakie zajęcia ma następnego dnia. Znajduje stronę uczelni, kliknięcie i ... już wie, że może pospać do 10.00. Jeszcze odwiedza forum dyskusyjne swojej grupy, czyta parę powitań po wakacjach, ale też informację o tym, że trzeba przeczytać warunki zaliczenia i potrzebne książki na seminarium z filozofii. Teraz chce wydrukować swój plan i powiesić przy biurku. Pobiera odpowiedni plik MS Excela oraz plik XML'owy z opisem swojego planu zajęć, modyfikuje plan dokładając jeszcze zajęcia w prywatnej szkole językowej. Gotowe. Obiecał w poprzednim semestrze, że pierwszego dnia spotka się ze swoim promotorem - kolejne kilka kliknięć i już wie kiedy jego promotor ma konsultacje. Jest przecież od tego roku przewodniczącym klubu geograficznego. Musi znaleźć salę na spotkania. Korzysta z funkcji wyszukiwania sali - idealna sala jest wolna w czasie spotkań klubu! Wysyła maila do p. Henryka (Projektanta planów zajęć) z prośbą o rezerwację. Ponieważ p. Henryk zna Filipa już kolejnego dnia na planie zaznaczone są spotkania klubu.

Przypadek 2: prof. Tadeusz Różniczka

Profesor Tadeusz prowadzi zajęcia z algebry i ma zajęcia na 3 różnych wydziałach. Zawsze był zdenerwowany, gdy przed początkiem semestru musiał dzwonić do projektantów planów zajęć, by uzgodnić z nimi swoje preferencje. Teraz korzysta zSystemu Planowania Zajęć ATS4 więc wystarczy określić że absolutnie nie chce zajęć po 15.00 i wolałby mieć piątki wolne. Teraz zajęcia na 3 różnych wydziałach nie pokrywają się, co było częstym powodem nieporozumień między projektantami. Może też od razu określić link do strony, gdzie opublikował warunki zaliczenia swojego przedmiotu i literaturę, określić kiedy ma konsultacje. Tadeusz jest nowoczesnym profesorem, dla pewności jeszcze umieszcza informację, że koniecznie trzeba wejść na jego stronę na forum dyskusyjnym każdej z grup, z którymi ma zajęcia. Dodaje jeszcze do swojego planu terminy prac własnych i posiedzenia senatu uczelni. Plan drukuje i wiesza przed drzwiami do pokoju.

Przypadek 3: Teresa Staroświecka, Michał Dokładny i Wojtek Problematyk

Michał jest projektantem planów zajęć ma wydziale Matematyki. Niestety takie same funkcje pełni Wojtek i Teresa na innych wydziałach - Chemii i Fizyki. Ponieważ profesorowie matematyki nauczają na wszystkich tych wydziałach zawsze były problemy z dograniem ich zajęć, szczególnie, że Michał nigdy nie chciał zostawiać pracy na ostatnią chwilę. Na dodatek wspólnie korzystają z dużej auli, w której ułożenie zajęć zawsze było problemem. Teraz uczelnia korzysta z Systemu ATS4 i pracuje na wspólnej bazie danych. Każdy wie, co zrobił kolega i konflikty można łatwo wychwycić. Wydział Chemii jest ostatnio bardzo popularny i dziekan przyjął więcej studentów, a sal wcale nie przybyło. Dla Wojtka to sama przyjemność zmagać się z tak trudnym problemem. Jednak nie rozwiązuje go już sam przerzucając różne zajęcia. Dzięki ATS4 Solver udało się znaleźć dobre plany z niewielką liczbą okienek. Teresa układa plany zajęć od 20 lat za pomocą kołków, ołówka i gumki ale nie jest przekonana do automatycznego rozwiązywania. Jednak moduł ATS4 Planner bardzo jej się spodobał, bo może układać plany przez proste przeciąganie zajęć, pokazuje jej wszystkie błędy, które zrobił i te ładne wydruki, które niestety zawsze zabierały tyle czasu, a teraz ma je natychmiast.

Przypadek 4: Krzysztof Głowa

Krzysztof jest głównym odpowiedzialnym za wszystkie plany zajęć. Wcześniej zawsze miał problemy ze sprawdzeniem, czy wszystko jest w porządku - oznaczało to wykonanie dziesiątek telefonów lub bieganie po wydziałach. Ustalenie, kto jest za co odpowiedzialny, jakie są plany studiów było prawie niemożliwe. Teraz może przy kawie spokojnie siedzieć przed komputerem i jednym kliknięciem sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Wcześniej jasno określił, kto za co odpowiada i nawet uniemożliwił wchodzenie projektantom w kompetencje.

Użytkownicy ATS4

System Planowania Zajęć ATS4 pozwala na projektowanie planów oraz szybką komunikację pomiędzy użytkownikami:

System ATS4

Student

Często zaniedbuje się czas studenta, zmuszając go do szukania planów zajęć na różnych tablicach ogłoszeniowych, a terminów konsultacji po całej uczelni. Jednak każda minuta stracona przez każdego studenta na szukanie planu zajęć przekłada się na wiele zmarnowanych godzin w skali uczelni. Nowoczesna uczelnia nie może sobie pozwolić na taki brak szacunku dla czasu studentów, dlatego w dobie Internetu publikowanie planów na stronach WWW jest bardzo ważne. System daje studentom również możliwość wydrukowania swojego planu za pomocą szablonu MS Excel. Dodatkową cechą systemu jest automatyczne udostępnienie forów dyskusyjnych, związanych z każdą grupą studencką. Daje to studentom platformę wymiany informacji. Do forum przypisywani są automatycznie wszyscy nauczyciele, którzy również mogą przekazywać informacje prowadzonym grupom.

Nauczyciel

Preferencje nauczycieli wprowadzane są przez Internet. Nauczyciel może uzupełnić swój plan o konsultacje, prace własne i inne zajęcia, których nazwy sam określa. Każdy przedmiot prowadzony przez nauczyciela, który posiada swoją stronę WWW, po wprowadzeniu jej adresu, zostaje publikowany na ATS4 Portal.

Projektant

Plan zajęć na uczelniach układa często kilka osób, odpowiedzialnych za różne wydziały, ale korzystających z tych samych zasobów. Moduł ATS4 Planner zapewnia współdziałanie kilku projektantów planów zajęć, uniemożliwiając jednocześnie zastępowanie sobie nawzajem danych. Projektanci otrzymują dane wprowadzone do bazy przez nauczycieli oraz zajmują się ich korektą i edycją.

Administrator

Każdy system potrzebuje osoby odpowiedzialnej za przydzielanie praw, stworzenie struktury systemu, edycję danych. Administrator rozsyła automatycznie wiadomości e-mail do wszystkich nauczycieli oraz zarządza bazami danych i forami.